تیر, 1397 7 نظرات دسته‌بندی نشده

سیپ ترانک سرویسی است که به مشترکین این امکان را می دهد که با استفاده از یک خط 5 رقمی یا 8 رقمی با سه شماره آخر صفر بتواند همزمان از آن خط به تعداد 30 خط تلفن بهره ببرد.

سیپ ترانک مخابرات
سیپ ترانک

سیپ ترانک چیست؟

سیپ ترانک در قالب 4 نوع خط می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این موارد عبارتند از خط 5 رقمی یک طرفه و دو طرفه، و خط 4 رقمی یک طرفه و دو طرفه.

هزینه راه اندازی با تعرفه فعلی برای خط تلفن 5 رقمی حدودا 950 هزار تومان است که هر سال نیز باید برای سرویس سالیانه برای خط 5 رقمی یک طرفه حدود 500 هزار تومان و برای خط 5 رقمی دو طرفه حدود یک میلیون تومان پرداخت شود و لازم به ذکر است که هزینه آبونمان خط 5 رقمی برای 30 کانال 200 هزار تومان است.

خط 5 رقمی یک طرفه سیپ ترانک

اگر شماره شما 5 رقمی یکطرفه باشد این بدین معنا هست که شما تماس خروجی ندارید و فقط تماس ورودی خواهید داشت و مشتریان شما برای تماس با شما تنها 5 رقم را شماره گیری می نمایند.

خط 5 رقمی دو طرفه سیپ ترانک

در این حالت تماس های خروجی و ورودی شما هر دو دارای طول ارقام 8 می باشد و شما برای تماس های ورودی می توانید هز زیر شماره از سه رقم باقی مانده از 5 رقم را برای تماس مستقین به یک کاربر اختصاص دهید. یعنی اپراتور ها یا پرسنل شما هر کدام دارای یک شماره 8 رقمی مجزا باشند.

خط 4 رقمی یک طرفه سیپ ترانک

در این حالت مشترک تماس خروجی ندارد و طول ارقام برای برقراری تماس با مشترک 4 رقم می باشد.

خط 4 رقمی دو طرفه سیپ ترانک

در این حالت تماس خروجی مشترک 8 رقمی و تماس ورودی مشترک به ازای یکی از سر شماره های ورودی 5 رقمی (به طور مثال تلفن گویا) و الباقی زیر شماره ها 8 رقمی (به طور مثال پرسنل) می باشد. یعنی از 4 رقمی باقیمانده میتوان برای هر یک از پرسنل یک شماره 8 رقمی اختصاصی مورد استفاده قرار بگیرد.

.

برچسب ها
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com